Klachtenformulier

Informatie


Wilt u een klacht indienen over de Huisartsenspoedpost Noordwest-Utrecht

Gebruik hiervoor onderstaand formulier.

  • Anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen.
  • Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld.
  • Uw gegevens worden alleen voor behandeling van de klacht gebruikt.
  • Uw klacht kan in beperkte mate in behandeling worden genomen door de Klachtenfunctionaris als er door personeel van de huisartsenspoedpost ook een melding is ingediend over agressief (non) verbaal gedrag en / of overtreding van onze huisregels door u als patiënt(e) / bezoeker.
  • Wij streven ernaar om binnen 5 werkdagen persoonlijk te reageren op uw bericht. In een schoolvakantieperiode kan het door een beperkte bezetting  langer duren (ca. 2 weken) voordat persoonlijk contact met u wordt opgenomen.

Formulier

Uw gegevens

Klacht namens iemand anders

Beschrijving klacht